10 ที่เที่ยว วังน้ำเขียว แวะสูดโอโซน ชมหมอกยามเช้า เก็บภาพทุกจุดสวย

10 ที่เที่ยว วังน้ำเขียว สถานที่มากมายที่จะรอให้เราได้ไปสูดอากาศที่เป็นธรรมชาติ หยุดยาวแบบนี้ต้องจัดไว้เลยกับวังน้ำเขียว