20 ที่เที่ยวเหนือ หน้าหนาว รับไอเย็น เยือนทะเลหมอก

เตรียมใจและเตรียมเงินแล้วออกเดินทางไปกับ 20 ที่เที่ยวเหนือ หน้าหนาว รับไอเย็นและชมทะเลหมอก พักกายใจจากเมืองกรุงเข้าสู่โหมดธรรมชาติบำบัด