8 ที่เที่ยว หนองคาย สัมผัส เสน่ห์เมืองพญานาค

8 ที่เที่ยว หนองคาย สัมผัสเสน่ห์แห่งเมืองพญานาคที่เป็นความเชื่อตามคำเล่าลือกันมาแต่โบราณ วันหยุดยาวนี้ต้องเตรียมแพคกระเป๋าไปเที่ยวกัน